STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0928.67.1968 1.680.000đ 56 Đặt mua
2 Vietnamobile 0566.41.1968 980.000đ 46 Đặt mua
3 Vietnamobile 0584.86.1968 980.000đ 55 Đặt mua
4 Vietnamobile 0583.74.1968 980.000đ 51 Đặt mua
5 Vietnamobile 0567.72.1968 1.100.000đ 51 Đặt mua
6 Vietnamobile 0589.07.1968 1.100.000đ 53 Đặt mua
7 Vietnamobile 0587.81.1968 980.000đ 53 Đặt mua
8 Vietnamobile 0563.38.1968 980.000đ 49 Đặt mua
9 Vietnamobile 0922.771.968 2.280.000đ 51 Đặt mua
10 Vietnamobile 0567.951.968 770.000đ 56 Đặt mua
11 Vietnamobile 0523.87.1968 620.000đ 49 Đặt mua
12 Vietnamobile 0523.15.1968 810.000đ 40 Đặt mua
13 Vietnamobile 0923.00.1968 950.000đ 38 Đặt mua
14 Vietnamobile 0928.07.1968 4.600.000đ 50 Đặt mua
15 Vietnamobile 0923.57.1968 730.000đ 50 Đặt mua
16 Vietnamobile 0929.32.1968 950.000đ 49 Đặt mua
17 Vietnamobile 0568.84.1968 540.000đ 55 Đặt mua
18 Vietnamobile 0928.44.1968 950.000đ 51 Đặt mua
19 Vietnamobile 0566.58.1968 805.000đ 54 Đặt mua
20 Vietnamobile 0523.43.1968 540.000đ 41 Đặt mua
21 Vietnamobile 0523.73.1968 620.000đ 44 Đặt mua
22 Vietnamobile 0928.72.1968 950.000đ 52 Đặt mua
23 Vietnamobile 0928.32.1968 950.000đ 48 Đặt mua
24 Vietnamobile 0567.161.968 770.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3