Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0522.18.1968 Vietnamobile 454.000 Sim lộc phát Đặt mua
0795.91.1968 Mobifone 850.000 Sim lộc phát Đặt mua
0922.531.968 Vietnamobile 1.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
0567.58.1968 Vietnamobile 735.000 Sim lộc phát Đặt mua
0704.71.1968 Mobifone 790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0977.14.1968 Viettel 2.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0778.561.968 Mobifone 2.520.000 Sim lộc phát Đặt mua
0566.86.1968 Vietnamobile 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
0815.981.968 Vinaphone 2.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
0786.94.1968 Mobifone 850.000 Sim lộc phát Đặt mua
0357.371.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0814.071.968 Vinaphone 6.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0925.741.968 Vietnamobile 700.000 Sim lộc phát Đặt mua
0886.201.968 Vinaphone 1.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
0342.611.968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0938.6.7.1968 Mobifone 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0815.031.968 Vinaphone 6.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0812.031.968 Vinaphone 6.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
093.25.7.1968 Mobifone 2.240.000 Sim lộc phát Đặt mua
0523.76.1968 Vietnamobile 454.000 Sim lộc phát Đặt mua
0924.58.1968 Vietnamobile 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
09.24.08.1968 Vietnamobile 12.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.701.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0585.2.6.1968 Vietnamobile 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
0947.341.968 Vinaphone 1.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
0778.34.1968 Mobifone 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0705.471.968 Mobifone 2.099.000 Sim lộc phát Đặt mua
0376.431.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0377.46.1968 Viettel 1.859.000 Sim lộc phát Đặt mua
0352.671.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0879.48.1968 iTelecom 559.000 Sim lộc phát Đặt mua
0847.161.968 Vinaphone 1.890.000 Sim lộc phát Đặt mua
0818.051.968 Vinaphone 6.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0793.311.968 Mobifone 1.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0926.711.968 Vietnamobile 1.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
0931.251.968 Mobifone 2.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0776.211.968 Mobifone 2.099.000 Sim lộc phát Đặt mua
0911.821.968 Vinaphone 3.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0358.24.1968 Viettel 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0948.641.968 Vinaphone 2.240.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.531.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0789.311.968 Mobifone 1.910.000 Sim lộc phát Đặt mua
083.699.1968 Vinaphone 2.240.000 Sim lộc phát Đặt mua
0367.401.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0909.4.3.1968 Mobifone 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.731.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.83.1968 Viettel 1.409.000 Sim lộc phát Đặt mua
0523.77.1968 Vietnamobile 454.000 Sim lộc phát Đặt mua
0705.931.968 Mobifone 2.099.000 Sim lộc phát Đặt mua
078.336.1968 Mobifone 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0924.19.1968 Vietnamobile 734.000 Sim lộc phát Đặt mua
0395.071.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0929.661.968 Vietnamobile 2.040.000 Sim lộc phát Đặt mua
0763.131.968 Mobifone 2.099.000 Sim lộc phát Đặt mua
0937.871.968 Mobifone 1.790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0923.51.1968 Vietnamobile 790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0776.261.968 Mobifone 2.260.000 Sim lộc phát Đặt mua
0563.621.968 Vietnamobile 690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0522.19.1968 Vietnamobile 454.000 Sim lộc phát Đặt mua
0347.321.968 Viettel 2.090.000 Sim lộc phát Đặt mua
0935.381.968 Mobifone 2.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
090.26.4.1968 Mobifone 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0705.211.968 Mobifone 2.260.000 Sim lộc phát Đặt mua
0899.521.968 Mobifone 1.310.000 Sim lộc phát Đặt mua
08.7878.1968 iTelecom 2.120.000 Sim lộc phát Đặt mua
0763.151.968 Mobifone 2.099.000 Sim lộc phát Đặt mua
0816.011.968 Vinaphone 6.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.554.1968 Viettel 790.000 Sim lộc phát Đặt mua
09.25.07.1968 Vietnamobile 15.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0356.401.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0815.111.968 Vinaphone 6.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
039.469.1968 Viettel 2.234.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.36.1968 Viettel 1.340.000 Sim lộc phát Đặt mua
0385.601.968 Viettel 1.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
0928.40.1968 Vietnamobile 3.120.000 Sim lộc phát Đặt mua
0705.441.968 Mobifone 2.099.000 Sim lộc phát Đặt mua
0929.891.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0776.251.968 Mobifone 2.260.000 Sim lộc phát Đặt mua
0818.101.968 Vinaphone 6.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.761.968 Viettel 1.320.000 Sim lộc phát Đặt mua