Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
038.85.9.1968 Viettel 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0967.41.1968 Viettel 2.600.000 Sim lộc phát Đặt mua
0329.72.1968 Viettel 1.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.79.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0332.99.1968 Viettel 3.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
0332.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0379.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
086.678.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.3689.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.333.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
037.379.1968 Viettel 2.240.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.345.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.261.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.821.968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0869.581.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0974.901.968 Viettel 2.880.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.881.968 Viettel 5.350.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.951.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.651.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0969.451.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.661.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0973.701.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0969.411.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.791.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0964.001.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.281.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.551.968 Viettel 5.350.000 Sim lộc phát Đặt mua
0973.301.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0961.201.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0963.541.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0325.551.968 Viettel 5.350.000 Sim lộc phát Đặt mua
0866.391.968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.291.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0986.641.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0862.191.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.771.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0961.411.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0866.861.968 Viettel 7.150.000 Sim lộc phát Đặt mua
0974.941.968 Viettel 2.880.000 Sim lộc phát Đặt mua
0971.501.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0972.031.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
08.6979.1968 Viettel 5.350.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.221.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0979.48.1968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0975.311.968 Viettel 3.590.000 Sim lộc phát Đặt mua
0962.701.968 Viettel 3.590.000 Sim lộc phát Đặt mua
0869.531.968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0868.151.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.231.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.881.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0866.661.968 Viettel 31.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
0869.551.968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0869.521.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0966.731.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0869.511.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0383.881.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0356.69.1968 Viettel 1.950.000 Sim lộc phát Đặt mua
0369.24.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0395.47.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.121.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
034579.1968 Viettel 7.950.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.02.1968 Viettel 1.130.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.96.1968 Viettel 1.980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.681.968 Viettel 4.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
0386.43.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0343.02.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0383.051.968 Viettel 2.600.000 Sim lộc phát Đặt mua
0376.90.1968 Viettel 689.000 Sim lộc phát Đặt mua
0367.9.5.1968 Viettel 3.080.000 Sim lộc phát Đặt mua
0869.311.968 Viettel 1.109.000 Sim lộc phát Đặt mua
0354.601.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0345.271.968 Viettel 5.450.000 Sim lộc phát Đặt mua
0329.401.968 Viettel 1.390.000 Sim lộc phát Đặt mua
0929.071.968 Viettel 2.060.000 Sim lộc phát Đặt mua
0378.6.4.1968 Viettel 1.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0345.161.968 Viettel 1.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.84.08.1968 Viettel 1.146.500 Sim lộc phát Đặt mua
0328.60.1968 Viettel 909.000 Sim lộc phát Đặt mua
0373.861.968 Viettel 3.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.38.1968 Viettel 3.080.000 Sim lộc phát Đặt mua