Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0589.07.1968 Vietnamobile 1.100.000 Sim lộc phát Đặt mua
0563.38.1968 Vietnamobile 980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0567.72.1968 Vietnamobile 1.100.000 Sim lộc phát Đặt mua
0584.86.1968 Vietnamobile 980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0566.41.1968 Vietnamobile 980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0587.81.1968 Vietnamobile 980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0583.74.1968 Vietnamobile 980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0586.211.968 Vietnamobile 2.340.000 Sim lộc phát Đặt mua
0523.24.1968 Vietnamobile 384.000 Sim lộc phát Đặt mua
0569.79.1968 Vietnamobile 559.000 Sim lộc phát Đặt mua
0928.40.1968 Vietnamobile 2.800.000 Sim lộc phát Đặt mua
0928.971.968 Vietnamobile 2.040.000 Sim lộc phát Đặt mua
0569.49.1968 Vietnamobile 384.000 Sim lộc phát Đặt mua
0925.08.1968 Vietnamobile 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
09.23.06.1968 Vietnamobile 8.010.000 Sim lộc phát Đặt mua
0928.42.1968 Vietnamobile 790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0523.80.1968 Vietnamobile 454.000 Sim lộc phát Đặt mua
0924.86.1968 Vietnamobile 900.000 Sim lộc phát Đặt mua
05.22.02.1968 Vietnamobile 1.790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0587.521.968 Vietnamobile 2.640.000 Sim lộc phát Đặt mua
0925.6.5.1968 Vietnamobile 1.340.000 Sim lộc phát Đặt mua
0566.58.1968 Vietnamobile 664.000 Sim lộc phát Đặt mua
0528.87.1968 Vietnamobile 454.000 Sim lộc phát Đặt mua
05.28.02.1968 Vietnamobile 4.040.000 Sim lộc phát Đặt mua