STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.221.968 3.000.000đ 47 Đặt mua
2 Viettel 0865.551.968 6.000.000đ 53 Đặt mua
3 Viettel 08.6789.1968 25.000.000đ 62 Đặt mua
4 Viettel 0865.821.968 5.000.000đ 53 Đặt mua
5 Viettel 0869.511.968 3.000.000đ 53 Đặt mua
6 Viettel 0865.261.968 3.000.000đ 51 Đặt mua
7 Viettel 0866.391.968 5.000.000đ 56 Đặt mua
8 Viettel 0869.581.968 3.000.000đ 60 Đặt mua
9 Viettel 0869.531.968 5.000.000đ 55 Đặt mua
10 Viettel 0865.231.968 3.000.000đ 48 Đặt mua
11 Viettel 0869.551.968 5.000.000đ 57 Đặt mua
12 Viettel 0865.651.968 4.000.000đ 54 Đặt mua
13 Viettel 0865.791.968 4.000.000đ 59 Đặt mua
14 Viettel 0865.281.968 3.000.000đ 53 Đặt mua
15 Viettel 0865.951.968 3.000.000đ 57 Đặt mua
16 Viettel 0865.291.968 3.000.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0862.191.968 3.000.000đ 50 Đặt mua
18 Viettel 0866.331.968 3.000.000đ 50 Đặt mua
19 Viettel 0865.771.968 3.000.000đ 57 Đặt mua
20 Viettel 0868.151.968 3.000.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0866.681.968 13.000.000đ 58 Đặt mua
22 Viettel 0865.661.968 4.000.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 0867.771.968 8.000.000đ 59 Đặt mua
24 Viettel 0865.881.968 4.000.000đ 59 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3