STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.07.1968 1.100.000đ 53 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.86.1968 980.000đ 55 Đặt mua
3 Vietnamobile 0563.38.1968 980.000đ 49 Đặt mua
4 Vietnamobile 0567.72.1968 1.100.000đ 51 Đặt mua
5 Vietnamobile 0583.74.1968 980.000đ 51 Đặt mua
6 Vietnamobile 0566.41.1968 980.000đ 46 Đặt mua
7 Vietnamobile 0587.81.1968 980.000đ 53 Đặt mua
8 Vietnamobile 0523.41.1968 540.000đ 39 Đặt mua
9 Vietnamobile 0567.39.1968 840.000đ 54 Đặt mua
10 Vietnamobile 0523.05.1968 650.000đ 39 Đặt mua
11 Vietnamobile 0523.10.1968 2.160.000đ 35 Đặt mua
12 Vietnamobile 0585.591.968 700.000đ 56 Đặt mua
13 Vietnamobile 0567.12.1968 980.000đ 45 Đặt mua
14 Vietnamobile 0528.00.1968 1.670.000đ 39 Đặt mua
15 Vietnamobile 0568.561.968 770.000đ 54 Đặt mua
16 Vietnamobile 0566.96.1968 770.000đ 56 Đặt mua
17 Vietnamobile 0523.95.1968 620.000đ 48 Đặt mua
18 Vietnamobile 0528.691.968 1.100.000đ 54 Đặt mua
19 Vietnamobile 0562.961.968 1.050.000đ 52 Đặt mua
20 Vietnamobile 0567.241.968 770.000đ 48 Đặt mua
21 Vietnamobile 0567.231.968 770.000đ 47 Đặt mua
22 Vietnamobile 0522.19.1968 620.000đ 43 Đặt mua
23 Vietnamobile 0569.75.1968 620.000đ 56 Đặt mua
24 Vietnamobile 0587.671.968 840.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3