Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0393.71.1968 Viettel 629.000 Sim lộc phát Đặt mua
03358.1.1968 Viettel 629.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.901.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.21.1968 Viettel 776.000 Sim lộc phát Đặt mua
0382.401.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
034579.1968 Viettel 7.950.000 Sim lộc phát Đặt mua
0356.481.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0353.87.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0336.431.968 Viettel 1.310.000 Sim lộc phát Đặt mua
0348.371.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0392.8.5.1968 Viettel 2.790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0376.431.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0344.011.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0335.30.1968 Viettel 1.430.000 Sim lộc phát Đặt mua
0373.55.1968 Viettel 1.750.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.83.1968 Viettel 1.980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.49.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.41.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.39.1968 Viettel 2.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0345.271.968 Viettel 5.450.000 Sim lộc phát Đặt mua
0328.19.1968 Viettel 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0397.43.1968 Viettel 1.070.000 Sim lộc phát Đặt mua
0342.611.968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0365.41.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0388.971.968 Viettel 2.600.000 Sim lộc phát Đặt mua
0365.40.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.95.1968 Viettel 1.340.000 Sim lộc phát Đặt mua
0339.40.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0376.90.1968 Viettel 689.000 Sim lộc phát Đặt mua
0373.111.968 Viettel 2.710.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.301.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.731.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua