Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0364.2.1.1968 Viettel 1.750.000 Sim lộc phát Đặt mua
0393.051.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0377.46.1968 Viettel 1.859.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.131.968 Viettel 1.724.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.93.56.1968 Viettel 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0378.6.4.1968 Viettel 1.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0365.41.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0387.421.968 Viettel 1.390.000 Sim lộc phát Đặt mua
0373.861.968 Viettel 3.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
0339.75.1968 Viettel 1.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.521.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0329.801.968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.68.211.968 Viettel 1.470.000 Sim lộc phát Đặt mua
0376.00.1968 Viettel 685.000 Sim lộc phát Đặt mua
0342.90.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.49.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.91.1968 Viettel 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0346.77.1968 Viettel 1.170.000 Sim lộc phát Đặt mua
0353.87.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0335.07.1968 Viettel 1.900.000 Sim lộc phát Đặt mua
0339.431.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0384.521.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0342.17.1968 Viettel 1.170.000 Sim lộc phát Đặt mua
0347.351.968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
0363.15.1968 Viettel 2.600.000 Sim lộc phát Đặt mua
0345.271.968 Viettel 5.450.000 Sim lộc phát Đặt mua
0343.171.968 Viettel 1.100.000 Sim lộc phát Đặt mua
0344.74.1968 Viettel 909.000 Sim lộc phát Đặt mua
0349.131.968 Viettel 1.090.000 Sim lộc phát Đặt mua
0357.741.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0328.08.1968 Viettel 2.900.000 Sim lộc phát Đặt mua
0386.72.1968 Viettel 1.034.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.071.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
034344.1968 Viettel 900.000 Sim lộc phát Đặt mua
0369.24.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.681.968 Viettel 4.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.602.1968 Viettel 3.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
0367.71.1968 Viettel 1.610.000 Sim lộc phát Đặt mua
0343.691.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.36.1968 Viettel 1.340.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.031.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0393.35.1968 Viettel 1.790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0354.59.1968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
0377.10.1968 Viettel 2.150.000 Sim lộc phát Đặt mua
0398.181.968 Viettel 2.350.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.571.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.83.1968 Viettel 1.980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0367.4.9.1968 Viettel 890.000 Sim lộc phát Đặt mua
0387.9.9.1968 Viettel 4.180.000 Sim lộc phát Đặt mua
0376.431.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0376.84.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0362.451.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0345.84.1968 Viettel 1.034.000 Sim lộc phát Đặt mua
0395.22.1968 Viettel 1.950.000 Sim lộc phát Đặt mua
0354.781.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.554.1968 Viettel 790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.421.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0347.261.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.831.968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
0375.301.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0384.961.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.871.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0353.271.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0379.921.968 Viettel 990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.201.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.83.1968 Viettel 1.409.000 Sim lộc phát Đặt mua
0373.02.1968 Viettel 900.000 Sim lộc phát Đặt mua
037.2931968 Viettel 1.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
036.247.1968 Viettel 1.250.000 Sim lộc phát Đặt mua
0377.80.1968 Viettel 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
034579.1968 Viettel 7.950.000 Sim lộc phát Đặt mua
0388.571.968 Viettel 2.880.000 Sim lộc phát Đặt mua
0383.651.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0326.21.19.68 Viettel 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
0399.07.1968 Viettel 2.440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0356.481.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0335.90.1968 Viettel 2.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0396.50.1968 Viettel 1.610.000 Sim lộc phát Đặt mua
033.799.1968 Viettel 7.950.000 Sim lộc phát Đặt mua
0382.041.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua