Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
03.5678.1968 Viettel 7.950.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.141.968 Viettel 1.310.000 Sim lộc phát Đặt mua
0365.53.1968 Viettel 1.280.000 Sim lộc phát Đặt mua
0346.111.968 Viettel 770.000 Sim lộc phát Đặt mua
0354.75.1968 Viettel 1.109.000 Sim lộc phát Đặt mua
0347.491.968 Viettel 659.000 Sim lộc phát Đặt mua
0392.8.5.1968 Viettel 2.790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.50.1968 Viettel 1.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0384.15.1968 Viettel 1.340.000 Sim lộc phát Đặt mua
0395.34.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0353.01.1968 Viettel 940.000 Sim lộc phát Đặt mua
0395.7.4.1968 Viettel 1.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.39.1968 Viettel 2.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0326.151.968 Viettel 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0363.15.1968 Viettel 2.600.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.270.1968 Viettel 840.000 Sim lộc phát Đặt mua
0377.46.1968 Viettel 1.340.000 Sim lộc phát Đặt mua
0382.35.1968 Viettel 1.790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0388.971.968 Viettel 2.600.000 Sim lộc phát Đặt mua
0365.79.1968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
034344.1968 Viettel 770.000 Sim lộc phát Đặt mua
0354.471.968 Viettel 1.290.000 Sim lộc phát Đặt mua
0347.351.968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
0376.90.1968 Viettel 689.000 Sim lộc phát Đặt mua