Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0329.721.968 Viettel 1.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0332.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.79.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.3689.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0352.07.1968 Viettel 3.140.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.345.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0332.99.1968 Viettel 3.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
0379.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
037.379.1968 Viettel 2.240.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.333.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0385.73.1968 Viettel 1.830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.881.968 Viettel 5.350.000 Sim lộc phát Đặt mua
0325.551.968 Viettel 5.350.000 Sim lộc phát Đặt mua
0383.881.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.6666.1968 Viettel 22.100.000 Sim lộc phát Đặt mua
0388.571.968 Viettel 2.880.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.02.1968 Viettel 1.130.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.44.1968 Viettel 1.080.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.391.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0328.08.1968 Viettel 2.890.000 Sim lộc phát Đặt mua
0366.8.4.1968 Viettel 1.980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0349.601.968 Viettel 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
0365.40.1968 Viettel 692.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.531.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua