Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
038.85.9.1968 Viettel 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0329.72.1968 Viettel 1.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0332.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0379.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.345.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.3689.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.79.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0385.73.1968 Viettel 1.830.000 Sim lộc phát Đặt mua
036.556.1968 Viettel 1.109.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.701.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0396.44.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0377.46.1968 Viettel 2.250.000 Sim lộc phát Đặt mua
0363.80.1968 Viettel 909.000 Sim lộc phát Đặt mua
0362.63.1968 Viettel 3.100.000 Sim lộc phát Đặt mua
0339.531.968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
0357.371.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0363.15.1968 Viettel 2.600.000 Sim lộc phát Đặt mua
0386.43.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0395.071.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0369.24.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0374.471.968 Viettel 1.034.000 Sim lộc phát Đặt mua
0327.53.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.02.1968 Viettel 1.130.000 Sim lộc phát Đặt mua
0394.621.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0388.54.1968 Viettel 2.150.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.25.1968 Viettel 630.000 Sim lộc phát Đặt mua
0397.53.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.681.968 Viettel 4.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
0366.8.4.1968 Viettel 1.950.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.83.1968 Viettel 1.409.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.29.07.1968 Viettel 5.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.831.968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
0342.451.968 Viettel 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
0378.951.968 Viettel 2.400.000 Sim lộc phát Đặt mua
0395.34.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0353.87.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0382.401.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0329.801.968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.64.75.1968 Viettel 1.146.500 Sim lộc phát Đặt mua
0342.721.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0356.461.968 Viettel 1.310.000 Sim lộc phát Đặt mua
0345.961.968 Viettel 689.000 Sim lộc phát Đặt mua
0336.341.968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
0373.111.968 Viettel 3.030.000 Sim lộc phát Đặt mua
0339.54.1968 Viettel 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.131.968 Viettel 1.724.000 Sim lộc phát Đặt mua
0356.431.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.83.1968 Viettel 1.980.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.84.08.1968 Viettel 1.146.500 Sim lộc phát Đặt mua
0335.90.1968 Viettel 2.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0326.601.968 Viettel 689.000 Sim lộc phát Đặt mua
0344.87.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0384.531.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0334.801.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0352.971.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0373.55.1968 Viettel 1.750.000 Sim lộc phát Đặt mua
0392.8.5.1968 Viettel 2.790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0394.32.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0335.30.1968 Viettel 1.430.000 Sim lộc phát Đặt mua
0379.011.968 Viettel 2.450.000 Sim lộc phát Đặt mua
0377.34.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0356.401.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0377.10.1968 Viettel 2.150.000 Sim lộc phát Đặt mua
0364.39.1968 Viettel 1.750.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.24.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0327.18.1968 Viettel 1.980.000 Sim lộc phát Đặt mua
0366.271.968 Viettel 762.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.531.968 Viettel 1.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0394.791.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
0359.48.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0342.17.1968 Viettel 1.170.000 Sim lộc phát Đặt mua
0327.491.968 Viettel 440.000 Sim lộc phát Đặt mua
039.27.6.1968 Viettel 1.850.000 Sim lộc phát Đặt mua
0365.41.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
0354.59.1968 Viettel 569.000 Sim lộc phát Đặt mua
0392.44.1968 Viettel 1.170.000 Sim lộc phát Đặt mua
0335.17.1968 Viettel 830.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.37.35.1968 Viettel 1.146.500 Sim lộc phát Đặt mua
0362.24.1968 Viettel 1.170.000 Sim lộc phát Đặt mua
0346.77.1968 Viettel 1.170.000 Sim lộc phát Đặt mua