Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0332.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0352.07.1968 Viettel 3.140.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.333.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.3689.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0379.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.345.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0332.99.1968 Viettel 3.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
037.379.1968 Viettel 2.240.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.79.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0383.881.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0377.571.968 Viettel 3.200.000 Sim lộc phát Đặt mua
0337.87.1968 Viettel 2.340.000 Sim lộc phát Đặt mua
0335.90.1968 Viettel 2.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0373.111.968 Viettel 2.710.000 Sim lộc phát Đặt mua
0367.9.5.1968 Viettel 3.080.000 Sim lộc phát Đặt mua
0379.77.1968 Viettel 2.450.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.29.11.1968 Viettel 3.890.000 Sim lộc phát Đặt mua
0386.99.1968 Viettel 2.850.000 Sim lộc phát Đặt mua
0388.971.968 Viettel 2.600.000 Sim lộc phát Đặt mua
0368.80.1968 Viettel 2.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.99.1968 Viettel 2.540.000 Sim lộc phát Đặt mua
0372.681.968 Viettel 4.190.000 Sim lộc phát Đặt mua
032.9991.968 Viettel 4.950.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.83.1968 Viettel 2.340.000 Sim lộc phát Đặt mua