Sim Năm Sinh 1968

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0817.10.1968 Vinaphone 2.890.000 Sim lộc phát Đặt mua
0819.43.1968 Vinaphone 990.000 Sim lộc phát Đặt mua
08.1960.1968 Vinaphone 1.990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0835.78.1968 Vinaphone 790.000 Sim lộc phát Đặt mua
0817.66.1968 Vinaphone 1.590.000 Sim lộc phát Đặt mua
0812.67.1968 Vinaphone 990.000 Sim lộc phát Đặt mua
0852.60.1968 Vinaphone 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
0836.87.1968 Vinaphone 1.290.000 Sim lộc phát Đặt mua
0853.89.1968 Vinaphone 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
085.666.1968 Vinaphone 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
082.333.1968 Vinaphone 1.034.000 Sim lộc phát Đặt mua
08.5555.1968 Vinaphone 7.310.000 Sim lộc phát Đặt mua
081777.1968 Vinaphone 7.030.000 Sim lộc phát Đặt mua
082996.1968 Vinaphone 1.034.000 Sim lộc phát Đặt mua
08.2345.1968 Vinaphone 7.030.000 Sim lộc phát Đặt mua
085.668.1968 Vinaphone 2.200.000 Sim lộc phát Đặt mua
0825.93.1968 Vinaphone 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0823.93.1968 Vinaphone 1.034.000 Sim lộc phát Đặt mua
0839.9.4.1968 Vinaphone 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
0828.98.1968 Vinaphone 1.740.000 Sim lộc phát Đặt mua
0828.99.1968 Vinaphone 1.550.000 Sim lộc phát Đặt mua
081779.1968 Vinaphone 2.470.000 Sim lộc phát Đặt mua
0825.98.1968 Vinaphone 1.034.000 Sim lộc phát Đặt mua
0839.66.1968 Vinaphone 2.200.000 Sim lộc phát Đặt mua
081778.1968 Vinaphone 2.380.000 Sim lộc phát Đặt mua
083.444.1968 Vinaphone 2.470.000 Sim lộc phát Đặt mua
082.886.1968 Vinaphone 1.740.000 Sim lộc phát Đặt mua
0825.95.1968 Vinaphone 1.034.000 Sim lộc phát Đặt mua
0839.33.1968 Vinaphone 2.380.000 Sim lộc phát Đặt mua
0825.99.1968 Vinaphone 1.034.000 Sim lộc phát Đặt mua
0834.93.1968 Vinaphone 2.380.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.85.9.1968 Viettel 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
083.454.1968 Vinaphone 2.380.000 Sim lộc phát Đặt mua
0838.77.1968 Vinaphone 2.380.000 Sim lộc phát Đặt mua
082.666.1968 Vinaphone 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0899.75.1968 Mobifone 1.340.000 Sim lộc phát Đặt mua
0899.79.1968 Mobifone 3.390.000 Sim lộc phát Đặt mua
086.991.1968 Viettel 4.310.000 Sim lộc phát Đặt mua
0869.35.1968 Viettel 3.140.000 Sim lộc phát Đặt mua
0329.72.1968 Viettel 1.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.79.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.345.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0332.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
086.678.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
037.379.1968 Viettel 2.240.000 Sim lộc phát Đặt mua
03.3689.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0332.99.1968 Viettel 3.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
038.333.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0352.07.1968 Viettel 3.140.000 Sim lộc phát Đặt mua
0379.66.1968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0899.00.1968 Mobifone 2.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0896.7.1.1968 Mobifone 1.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0898.03.1968 Mobifone 1.590.000 Sim lộc phát Đặt mua
0896.7.2.1968 Mobifone 1.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0899.01.1968 Mobifone 1.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0896.70.1968 Mobifone 1.090.000 Sim lộc phát Đặt mua
0896.7.3.1968 Mobifone 1.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0888.07.1968 Vinaphone 2.700.000 Sim lộc phát Đặt mua
0888.76.1968 Vinaphone 3.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
0888.86.1968 Vinaphone 6.000.000 Sim lộc phát Đặt mua
08.1989.1968 Vinaphone 3.600.000 Sim lộc phát Đặt mua
0819.961.968 Vinaphone 3.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
088.669.1968 Vinaphone 2.240.000 Sim lộc phát Đặt mua
0886.2.9.1968 Vinaphone 1.970.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.661.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.221.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0383.881.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0866.331.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.821.968 Viettel 4.490.000 Sim lộc phát Đặt mua
0869.521.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.231.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.771.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0866.661.968 Viettel 31.500.000 Sim lộc phát Đặt mua
0868.151.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.281.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0862.191.968 Viettel 2.690.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.881.968 Viettel 3.580.000 Sim lộc phát Đặt mua
0865.551.968 Viettel 5.350.000 Sim lộc phát Đặt mua
08.6979.1968 Viettel 5.350.000 Sim lộc phát Đặt mua
0333.881.968 Viettel 5.350.000 Sim lộc phát Đặt mua