STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0325.551.968 6.000.000đ 44 Đặt mua
2 Viettel 03.6666.1968 25.000.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0383.881.968 3.000.000đ 54 Đặt mua
4 Viettel 0333.881.968 6.000.000đ 49 Đặt mua
5 Viettel 0352.07.1968 3.500.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 038.333.1968 5.000.000đ 44 Đặt mua
7 Viettel 0333.79.1968 5.000.000đ 49 Đặt mua
8 Viettel 0332.66.1968 5.000.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 0332.99.1968 3.900.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0379.66.1968 5.000.000đ 55 Đặt mua
11 Viettel 037.379.1968 2.500.000đ 53 Đặt mua
12 Viettel 03.3689.1968 5.000.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 03.7775.1968 8.000.000đ 53 Đặt mua
14 Viettel 0395.19.19.68 5.000.000đ 51 Đặt mua
15 Viettel 033.799.1968 8.000.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 039.686.1968 8.000.000đ 56 Đặt mua
17 Viettel 034579.1968 8.000.000đ 52 Đặt mua
18 Viettel 0333.86.1968 12.000.000đ 47 Đặt mua
19 Viettel 032.686.1968 8.000.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 037.567.1968 8.000.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0386.92.1968 1.830.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 0385.73.1968 1.830.000đ 50 Đặt mua
23 Viettel 0384.65.1968 1.120.000đ 50 Đặt mua
24 Viettel 0353.591.968 2.900.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3