STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0868.49.0808 1.950.000đ 51 Đặt mua
2 Viettel 0868.89.2121 1.870.000đ 45 Đặt mua
3 Viettel 0868.71.0707 2.000.000đ 44 Đặt mua
4 Viettel 0868.14.9494 1.750.000đ 53 Đặt mua
5 Viettel 0868.09.7474 1.590.000đ 53 Đặt mua
6 Viettel 0868.12.5151 1.540.000đ 37 Đặt mua
7 Viettel 0868.64.27.27 2.200.000đ 50 Đặt mua
8 Viettel 0868.07.4040 1.090.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 0867.52.7979 10.500.000đ 60 Đặt mua
10 Viettel 0867.03.7979 13.000.000đ 56 Đặt mua
11 Viettel 0868.77.1515 1.300.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0868.81.78.78 6.000.000đ 61 Đặt mua
13 Viettel 0866.72.3030 1.100.000đ 35 Đặt mua
14 Viettel 0868.31.92.92 1.710.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0868.15.4747 2.500.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0868.18.4141 1.540.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0868.07.4545 1.090.000đ 47 Đặt mua
18 Viettel 08.6868.6969 250.000.000đ 66 Đặt mua
19 Viettel 0868.13.7272 2.500.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 0868.85.89.89 39.000.000đ 69 Đặt mua
21 Viettel 0868.79.53.53 840.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 0868.37.7070 2.500.000đ 46 Đặt mua
23 Viettel 0868.30.4141 1.540.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 086.883.5050 1.330.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lặp Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3