STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.081.681 490.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0866.506.406 490.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0869.325.635 490.000đ 47 Đặt mua
4 Viettel 0868.776.377 490.000đ 59 Đặt mua
5 Viettel 0869.79.3968 10.000.000đ 65 Đặt mua
6 Viettel 0869.78.7889 10.000.000đ 70 Đặt mua
7 Viettel 0869.79.76.79 10.000.000đ 68 Đặt mua
8 Viettel 086.999.7989 15.000.000đ 74 Đặt mua
9 Viettel 0862.000.039 10.000.000đ 28 Đặt mua
10 Viettel 0869.79.71.79 10.000.000đ 63 Đặt mua
11 Viettel 0869.983.339 8.000.000đ 58 Đặt mua
12 Viettel 0869.79.72.79 10.000.000đ 64 Đặt mua
13 Viettel 0868.08.7777 60.000.000đ 58 Đặt mua
14 Viettel 08.66666.110 10.000.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0867.791.368 8.000.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 08.66666.071 10.000.000đ 46 Đặt mua
17 Viettel 0862.7777.07 5.000.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0867.89.2016 15.000.000đ 47 Đặt mua
19 Viettel 0867.89.2010 15.000.000đ 41 Đặt mua
20 Viettel 0865.3333.26 3.000.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0867.579.979 6.000.000đ 67 Đặt mua
22 Viettel 0867.11.1997 5.000.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 0862.179.186 5.000.000đ 48 Đặt mua
24 Viettel 0865.952.868 3.000.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 086 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3